Najava XIV Sjednice Sudskog savjeta

27. 06. 2016.

 Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 61/15), sazivam
 
XIV  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 28.06.2016. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
            Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I      R E D
 
 1. Usvajanje zapisnika sa XIII sjednice, održane 30.05.2016.godine
 2. Raspisivanje javnog oglasa za izbor sudija
 3. Odlučivanje po prigovoru Raje Joksimović, sudije Osnovnog suda u Bijelom Polju, izjavljenom  na odluku Komisije za Etički kodeks sudija
 4. Odlučivanje po prigovoru Nadje Todorović, sudije Osnovnog suda u Nikšiću, izjavljenom  na odluku Komisije za Etički kodeks sudija
 5. Zahtjev Bande Rahma za isplatu naknade nakon prestanka sudijske funkcije
 6. Zahtjev predsjednika Osnovnog suda na Cetinju za donošenje Odluke za raspisivanje javnog poziva za valorizaciju gradjevinskog zemljišta kroz izgradnju stambenog objekta Cetinje, po modelu javno-privatnog partnerstva.
 7. Donošenje rješenja o isplati otpremnine Gavrilu Čabarkapi, dosadašnjem sudiji Vrhovnog suda Crne Gore
 8. Predlog Odluke o varijabilnom dijelu zarade za zaposlene u organima sudske vlasti i Sekretarijatu
 9. Upoznavanje sa Strategijom  informaciono - komunikacionih tehnologija pravosudja 2016-2020
 10. Dopis IKT Odjeljenja
 11. Davanje mišljenja na broj utvrdjenih radnih mjesta u Predlogu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Suda za prekršaje u Budvi
 12. Usvajanje Interne procedure za obračun i isplatu zarada u Sekreterijatu i sudovima
 13. Usvajanje Pravilnika o korišćenju kompjutersko-komunikacionih resursa
 14. Predstavke
 15. Tekuća pitanja
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. Stara zgrada SDK).
 
PREDSJEDNIK
dr Mladen Vukčević

Ostale informacije