Najava XIX sjednice Sudskog savjeta

15. 09. 2016.


 
                  Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore” 61/15), sazivam
 
 XIX  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
 
za 16.09.2016. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
         Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I      R E D
 
1.     Usvajanje zapisnika sa XVIII sjednice, održane 02.09.2016.godine
2.     Donošenje odluke po internom oglasu za popunjavanje četiri sudijska mjesta u Osnovnom sudu u Podgorici
3.     Davanje mišljenja na broj utvrdjenih radnih mjesta u inoviranom Predlogu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Upravnog suda Crne Gore
4.     Davanje mišljenja na Predlog Sudskog poslovnika
5.     Predstavke
6.     Tekuća pitanja
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. Stara zgrada SDK).
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević

Ostale informacije