Najava XV sjednice Sudskog savjeta

04. 07. 2016.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 61/15), sazivam

XV  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA

za 06.07.2016. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
            Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I      R E D
 
  1. Usvajanje zapisnika sa XIV sjednice, održane 28.06.2016.godine
  2. Stavovi povodom Izmjena i dopuna Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
  3. Zahtjev Nade Peković, za produženje prava na naknadu zarade za  godinu dana, nakon prestanka funkcije sudije Područnog organa za prekršaje Cetinje
  4. Zahtjev Šefike Adrović, za produženje prava na naknadu zarade za  godinu dana, nakon prestanka funkcije sudije Područnog organa za prekršaje Rožaje
  5. Predstavke
  6. Tekuća pitanja
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. Stara zgrada SDK).
 
PREDSJEDNIK
dr Mladen Vukčević

Ostale informacije