Najava XVII sjednice Sudskog savjeta

08. 08. 2016.

 
                  Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 61/15), sazivam
 
 XVII  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
 
za 09.8.2016. godine, sa početkom u 10,00 časova
 
         Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I      R E D
 
1.     Usvajanje zapisnika sa XVI sjednice, održane 21 i 27. 7.2016.godine
2.     Razmatranje okvirnih mjerila za rad sudija
3.    Tekuća pitanja
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. Stara zgrada SDK).
 
                                                                                                                              PREDSJEDNIK
                                                                                                                           dr Mladen Vukčević

Ostale informacije