O B A V J E Š T E NJ E

Svim kandidatima prijavljenim po javnom oglasu za izbor kandidata za sudije osnovnih sudova da će se:
  • izrada odluke iz gradjanske oblasti obaviti 28. novembra sa početkom u 8 časova u  Sudskom savjetu, u sali  na trećem spratu;
  • izrada odluke iz krivične oblasti obaviti  29. novembra sa početkom u 8 časova u Sudskom savjetu, u sali  na trećem spratu.
 
Komisija za testiranje

Ostale informacije