OBAVJEŠTENJE

10. 06. 2019.

Testiranje prijavljenih kandidata za izbor 10 kandidata za sudije osnovnih sudova po javnom oglasu broj 01-2491/19-30 od 07.05.2019. godine, obaviće se 19. i 21. juna 2019. godine, u velikom amfiteatru na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, i to sljedećim rasporedom:

Testiranje iz  krivične materije će se obaviti u srijedu 19.06.2019. godine, sa početkom u 8,00 časova.

Testiranje iz građanske materije će se obaviti u petak  21.06.2019. godine, sa početkom u 8,00 časova.

Ostale informacije