ODGOVOR SEKRETARIJATA SUDSKOG SAVJETA NA TEKST OBJAVLJEN U DNEVNOJ NOVINI "DAN"

Su. R. br. 171/12
Podgorica 19.06.2012. godine


Povodom teksta objavljenog u dnevnoj novini "Dan"  19.06.2012.godine i to na naslovnoj strani i strani broj 9 pod naslovom "Na merak i poklone potrošili 10.000 eura", dajemo sledeći odgovor:

Nije tačno da je nakon Konstitutivne sjednice Sudskog savjeta od 15. juna 2012. godine istog dana održana gala večera u čast novih i oproštaja od starih članova Sudskog savjeta.

Naime, 15. juna 2012. godine u restoranu "Stara kuća", u vremenu od 14,30-16,00h, organizovan je ručak za devet sada bivših članova Savjeta i to prvi put u četiri godine koliko je mandat Sudskom savjetu. Neistina je da je račun, koji je inače iznosio 330,00€, plaćen budžetskim sredstvima već su prisutni ručak platili isključivo svojim novcem.

Netačno je i da su bivšim članovima Savjeta uručeni "skupocjeni pokloni" na koje je navodno iz budžeta potrošeno oko 10.000€.

Ono što je istina je da su iskorišćene mogućnosti poslovne politike i sklopljenog ugovora sa "T-Com"-om kao kompanijom koja je na raspisanom tenderu pobijedila za mobilnog operatera za sudstvo i da su iskorišćene pogodnosti-paketi koji su upravo dali mogućnost da se članovima Sudskog savjeta kroz poslovnu ponudu "T-Com"-a obezbijede telefoni po povoljnim uslovima i akcijskim cijenama.

Istovremeno, ukazujemo da nije tačna ni tvrdnja da je ručku prisustvovao predsjednik Privrednog suda u Podgorici Dragan Rakočević, jer isti nije ni bio član Sudskog savjeta u ranijem mandatu.

Saglasno čl. 28 Zakonu o medijima odgovor je potrebno da objavite bez izmjena i dopuna, na istoj strani štampe.


SEKRETARIJAT
SUDSKOG SAVJETA

Ostale informacije