ODGOVORI NA NOVINARSKA PITANJA

30. 05. 2019.

O legitimitetu i legalitetu i načinu funkcionisanja Sudskog savjeta svoj nalaz dala je Venecijanska komisija. To je u formi dopune Zakona o Sudskom savjetu i sudijama usvojila Skupština Crne Gore. Saglasno tome, Sudski savjet funkcioniše u punom kapacitetu i obavlja svoje ustavne i zakonske nadležnosti, što se ne dovodi u pitanje, pored ostalog, ni u ovogodišnjem Izvještaju Evropske komisije.

Oni koji osporavaju  ustavnost zakona koji uređuje  rad Sudskog savjeta  imali su mogućnost da od jula prošle godine pokrenu postupak za ocjenu njegove ustavnosti pred Ustavnim sudom, ali koliko smo u saznanju, takve inicijative ili predloga nema u proceduri. Iz tih razloga svi koji žele, mogu da provjere svoje stavove pred Ustavnim sudom koji ocjenjuje ustavnost svih zakona i drugih propisa,uključujući i ovaj.

Na današnjoj sjednici Sudskog savjeta obavljeni su intervjui sa kandidatima za izbor predsjednika pojedinih sudova. Tim povodom, Savjet je  cijenio i validnost njihovih kandidatura, polazeći od  jednog od osnovnih ustavnih principa da zakoni važe za ubuduće, što se odnosi i na Zakon o Sudskom savjetu i sudijama, uključujući odredbe koje se odnose na izbor predsjednika sudova (član 42).  Retroaktivnost je izuzetno utvrđena Ustavom za pojedine odredbe,  ako to zahtijeva javni interes, i u postupku donošenja zakona (član 147 stav 2 Ustava), što u konkretnom slučaju nije utvrđeno.

 Pomenuti, kao i drugi principi i odredbe će se cijeniti u primjeni  Amandmana VII kojima se uređuje izbor predsjednika Vrhovnog suda, o čijoj će se kandidaturi prvo izjasniti Opšta sjednica Vrhovnog suda, koju čine sve sudije ovog suda.  Sa te sjednice Savjetu će se dostaviti predlog, koji će se utvrditi tajnim glasanjem , što samom predlogu daje visok nivo legitimiteta. Potom će Sudski savjet donijeti odluku o izboru predsjednika Vrhovnog suda i istovremeno je obrazložiti, o čemu će javnost biti  blagovremeno obaviještena.  
 

Ostale informacije