Odgovori na novinarsko piranje FOS Media

09. 03. 2018.

Po odredbi Ustava  svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava i sloboda, ali isto tako treba ispoštovati  princip da javnost ima pravo  da zna i bude obaviještena, pa i povodom pitanja koje navodite. Dijelimo mišljenje da informacije  koje se odnose na slučajeve o kojima se juče razgovaralo na sjednici Vlade, treba prezentovati građanima.

Međutim, ne samo one koji se tiču pripravničkih i sudijskih zarada u sudovima i sudskih postupaka s tim u vezi, nego i svih ostalih sporova za naknade po različitim osnovima, gdje veliki sudski troškovi idu na teret budžeta.

Podsjećamo da smo u više navrata ukazivali i iznosili zabrinutost oko prekomjernog  parničenja i predlaganja načina da se odgovarajućim mjerama, kao i izmjenama procesnih zakona, smanji broj predmeta, a time i troškova na teret države.

Na nadležnim državnim organima je, prije svega Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa, da obezbijedi elektronski sistem evidencija sa ključnim elementima spora, da vrši analize sporova u kojima zastupa državu i njene organe, kao i da predlaže i sprovodi mjere alternativnog rješavanja sporova u skladu sa institucionalnim i pravnim okvirom.

Kao što Vam je poznato, uloga Sudskog savjeta je da obezbjeđuje nezavisnost, samostalnost, odgovornost i profesionalnost sudova i sudija, kao i da na transparentan način objavi sve ono što je iz domena njegove nadležnosti. Stoga će Savjet to raditi i nadalje.
 
 
 
 

Ostale informacije