OGLAS

Na osnovu člana 86 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list Crne Gore", br. 11/15 i 28/15) i člana 42 i 43 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list CG", br. 61/15), Sudski savjet objavljuje

 
INTERNI OGLAS
 
  • za popunjavanje dva sudijska mjesta u višim sudovima, dobrovoljnim premještanjem sudije iz jednog u drugi viši sud
  • za popunjavanje tri sudijska mjesta u Upravnom sudu Crne Gore, dobrovoljnim premještanjem sudije iz suda istog stepena
  • za popunjavanje jednog sudijskog mjesta u Privrednom sudu Crne Gore,dobrovoljnim premještanjem sudije iz suda istog stepena

Prijava na interni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sekretarijata Sudskog savjeta i na Web stranici Sudskog savjeta - www.sudovime.

Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 43 Poslovnika Sudskog savjeta, podnosi se Sudskom savjetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa.

Prijave se podnose na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.

Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.

br. 01-8895/17
Podgorica, 29.12.2017. godine
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević

 

Ostale informacije