Oglas za rješavanje stambenih potreba sudija

Komisija za rješavanje stambenih potreba sudija, u sjednici održanoj dana 16. 03. 2015. godine, na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa za rješavanje stambenih potreba sudija, broj Up I br. 4/15-3 od 16. 03. 2015. godine i člana 26 Pravilnika o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba sudija raspisuje
 
 
O G L A S
 
za rješavanje stambenih potreba sudija
 
 
Stambene jedinice koje se nalaze u Podgorici - DUP Univerzitetski centar i to:
- stan u lameli 1, spratnost P 4, PD 44, broj stana 26, površine 75 m2 - dovosobni;
- stan u lameli 1, spratnost P, PD 20, broj stana 6, površine 94 m2 - dvosobni;
- stan u lameli 3, spratnost P, PD 165, broj stana 3, površine 64 m2 - jednosobni,
dodijeliće se sudijama kupovinom pod povoljnijim uslovima.
 
Predmet raspodjele bit će i stanovi koje sudije u postupku rješavanja svojih stambenih potreba stave na raspolaganje Sudskom savjetu saglasno članu 6 st. 3 Pravilnika o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba sudija.
         
Zahtjev za rješavanje stambene potrebe podnosi se Sekretarijatu Sudskog savjeta u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa na portalu Sudskog savjeta.

Zahtjev se podnosi u pisanoj formi i uz isti moraju biti priloženi dokazi saglasno članu 28 Pravilnika o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba sudija.

Zahtjevi koji nijesu podneseni u naprijed navedenom roku odbaciće se, a sudija koji dostavi netačne podatke isključiće se iz postupka rješavanja stambenih potreba.

Ovaj oglas ima se objaviti na portalu Sudskog savjeta i na oglasnim tablama svih sudova.
 
 
                                                                             Predsjednik Komisije,
                                                                                Stanka Vučinić, s.r.

Ostale informacije