Oglas za rješavanje stambenih potreba sudija Osnovnog suda Cetinje

29. 09. 2017.

Komisija za rješavanje stambenih
potreba sudija
Up broj 01-5340/17-4
Podgorica, 29. 09. 2017. godine
 
 
Komisija za rješavanje stambenih potreba sudija, u sjednici održanoj dana 29. 09. 2017 godine, na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa za rješavanje stambenih potreba sudija, broj Up br. 01-5340-1 od 29. 09. 2017. godine i člana 27 Pravilnika o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba sudija raspisuje
 
 
O G L A S
 
za rješavanje stambenih potreba sudija Osnovnog suda Cetinje kupovinom stanova izgradjenih  u javnom - privatnom partnerstvu.
 
 
          Raspoložive stambene jedinice nalaze se na Cetinju - DUP "Aerodrom", urbanistička parcela 78, blok II, zona "B" i to:
 
          - stan oznake D2, prvi sprat, površine 57,31 m2;
          - stan oznake D4, prvi sprat, površine 67,37 m2;
          - stan oznake D5, prvi sprat, površine 86,42 m2;
          - stan oznake J5, drugi sprat, površine 55,19 m2;
          - stan oznake T1, potkrovlje, površine 85,81 m2;
          - ostava oznake 116, u suterenu, ulaz A, površine 7,63 m2;
          - ostava oznake 109, u suterenu, ulaz A, površine 7,83 m2;
          - ostava oznake 110, u suterenu, ulaz A, površine 7,20 m2;
          - ostava oznake 108, u suterenu, ulaz A, površine 7,74 m2;
          - ostava oznake 152, u suterenu, ulaz B, površine 6,77 m2.
         
          Zahtjev za rješavanje stambene potrebe podnosi se Sekretarijatu Sudskog savjeta u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa na portalu Sudskog savjeta.
          Zahtjev se podnosi u pisanoj formi i uz isti moraju biti priloženi dokazi saglasno članu 28 Pravilnika o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba sudija.
          Zahtjevi koji nijesu podneseni u naprijed navedenom roku odbaciće se, a sudija koji dostavi netačne podatke isključiće se iz postupka rješavanja stambenih potreba.
          Ovaj oglas ima se objaviti na portalu Sudskog savjeta i na oglasnoj tabli Osnovnog suda Cetinje.
 
 
                                                                             Predsjednik Komisije,
                                                                                Stanka Vučinić

Ostale informacije