Okrugli sto “Integritet i etički kodeks sudija”

25. 03. 2015.

Zamjenik predsjednika Sudskog savjeta i predsjednik Komisije za etički kodeks sudija, Dobrica Šljivančanin, učestvovaće na okruglom stolu na temu: “Integritet i etički kodeks sudija”, koji se održava 25. marta 2015. godine, u Podgorici, u prostorijama Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije.

Ova aktivnost je organizovana u skladu sa mjerom iz Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 Pravda i temeljna prava. Programom je predviđeno da će se na ovom skupu diskutovati o temamama : Osnovni principi Etičkog kodeksa sudija CG i međunarodni standardi i principi etičkog ponašanja sudija; Primjena Etičkog kodeksa u praksi kroz rad Komisije za Etički kodeks uz primjere iz  zemalja regiona.

Ostale informacije