Podrška za implementaciju indikatora i izradi izvještaja

Predsjednik Sudskog savjeta, prof. dr Mladen Vukčević, sa saradnicima, sastao se  danas, 24 oktobra sa rukovodiocem Projekta EUROL-a  Alanom  Bacarese-om.

Na sastanku se diskutovalo o izboru alata koji će se primjenjivati u sudovima za implementaciju indikatora i izradi  izvještaja po CEPEJ smjernicama, kao i za izradu studije o praćenju trajanja suđenja, što je i obaveza predvidjena Akcionim planom za poglavlje 23.

Rukovodilac projekta EUROL-a, Bacarese, iskazao je spremnost za podršku u sprovođenju planiranih aktivnosti.

Ostale informacije