Polaganje zakletve

Novoizabrana predsjednica Upravnog suda Crne Gore Branka Lakočević, dosadašnja pomoćnica ministra pravde i generalna direktorica Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde Crne Gore, pred predsjednikom i članovima Sudskog savjeta položiće zakletvu 17.03.2015. godine u 12, 00 časova.

Ostale informacije