Polaganje zakletve sudskih vještaka

Svečano polaganje zakletve novopostavljenih sudskih vještaka, održaće se u ponedjeljak, 03.11.2014. godine, sa početkom u 14, 00 časova, u Hotelu "Ramada", u Podgorici. 

Vještaci će zakletvu položiti pred predsjednikom Vrhovnog suda Crne Gore, Vesnom Medenicom i predstavnicima Vrhovnog državnog tužilaštva, Udruženja sudskih vještaka i Komisije za postavljenje i razrješenje sudskih vještaka.

Ostale informacije