Posjeta pravosudnim institucijama u Turskoj

04. 11. 2015.

Predsjednik Sudskog savjeta prof. dr Mladen Vukčević boravi u posjeti pravosudnim institucijama Turske.  U toku boravka imao je sastanke sa predsjednikom Pravosudne akademije, predsjednikom Vrhovnog suda, potpredsjednikom i sudijama Ustavnog suda, zamjenikom predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, predsjednikom turske razvojne agencije (TIKA) za Balkan i jugoistočnu Evropu, predstavnicima Ministarstva pravde i predstavnicima Palate pravde u Ankari. Tom prilikom razmijenjena su iskustva o sprovođenju reformi pravosuđa, edukaciji kadrova u pravosuđu i položaju i aktivnostima organa pravosuđa, kao i drugim pitanjima u okviru kojih se odvija međusobna saradnja, koja je ocijenjena kao uspješna. U toku susreta dogovorene su i konkretne aktivnosti među kojima je i usavršavanje kadrova u pravosuđu na Pravosudnoj akademiji u Turskoj, a razvojna agencija TIKA je izrazila spemnost da u okviru svojih aktivnosti doprinese stvaranju boljih uslova za rad sudova i osavremenjivanju njihovog rada. Delegaciju iz Crne Gore na ovim razgovorima čine i predstavnici Tužilačkog savjeta, Centra za edukaciju kadrova u pravosuđu i Ministarstva pravde.

  

Ostale informacije