Potpisivanjem sporazuma obustavlja se štrajk

 
 
 Na XIII sjednici Sudskog savjeta, održanoj 15. novembra 2011. godine, Sudski savjet  je potpisao   Sporazum o rješavanju štrajka  državnih službenika i namještenika u sudskoj administraciji i Sekretarijatu Sudskog savjeta kojim se reguliše isplata   varijabilnog dijela zarade državnim službenicima  i namještenicima u sudskoj administraciji, kao i druga međusobna prava i obaveze sporazumnih strana. Shodno sporazumu, varijabila se dijeli po osnovu kriterijuma  propisanih Odlukom o kriterijumima i načinu određivanja varijabilnog dijela zarade i na osnovu bližih kriterijuma koje je utvrdio  pregovarački tim, a koji su sastavni dio sporazuma. Fond varijabile iznosi 30.000 eura,  u neto iznosu  na mjesečnom nivou. 
 Kako je  ovim sporazumom određeno da Sudski savjet utvrdi dinamiku smanjenja broja pripravnika i ostalih zaposlenih, da bi se doprinijelo obezbjeđenju  fonda za isplatu varijabile, odlučeno je da   predsjednici svih sudova odmah dostave  podatke  o broju pripravnika i datumu isteka pripravničkog staža, kao i o broju zaposlenih  koji, u dogledno vrijeme,  ispunjavaju uslove za starosnu penziju.

         Sporazumom  je propisano da  će Vlada, u saradanji  sa  Sindikatom, obezbijediti  sredstva za rješavanje stambenih potreba službenika i namještenika u sudskoj administraciji, koja će biti usmjerena u Fond sindikata, na osnovu čijih ktiterijuma će se vršiti raspodjela.

         Datumom  potpisivanja sporazuma obustavlja se  štrajk sudske administracije, a potpisnici sporazuma nastaviće  pregovore o mogućnosti poboljšanja materijalnog položaja  državnih službenika i namještenika u sudskoj administraciji i Sekretarijatu.
 

Ostale informacije