Pozdravna riječ prof. dr Mladena Vukčevića, predsjednika Sudskog savjeta Crne Gore

Dani sudstva, Budva 30.10.2018. godine

         Uvažene sudije,         
 
pozdravljajući Vas prošle godine bio sam uvjeren da će to danas, u mojoj ulozi, učiniti novi predsjednik Sudskog savjeta.  Međutim, usljed nespremnosti drugih da se postigne potrebna većina, a ne zahvaljujući mojoj zasluzi, u prilici sam  da Vam još jednom čestitam Dane sudstva. 
 
Umjesto opštih ocjena o nezavisnosti i samostalnosti sudstva, a poštujući  okvir pozdravne riječi izdvojio bih, u protekloj godini, tri polja interesovanja Sudskog savjeta, odnosno tri područja našeg uspješnog rada. 
 
Prvo, primijenili smo novi sistem izbora i napredovanja sudija, drugo, sproveden je postupak redovnog ocjenjivanja sudija, i treće, planiranim tempom teče realizacija rješavanja stambenih potreba za sudije i zaposlene u sudstvu. 
 
Zajedničko za prva dva zadatka (izbor i ocjenjivanje sudija) jeste da je to bio složen proces, da je u hodu savlađivan problem nedorečenosti zakonskih rješenja i da su to uspješno ostvarili - oni koji su ocjenjivali i oni koji su ocjenjivani. Takođe, i rezultat koji je ostvaren na planu rješavanja stambenih pitanja treba personalizovati i on pripada, u najvećoj mjeri, predsjednici Vrhovnog suda. 
 
 
Ova tri rezultata vidim kao potporu onome što iz godine u godinu konstatujemo, a to je: imamo sudski sistem koji u praksi ostvaruje ustavnu zapovijest da je sud nezavisan i samostalan, a na nama je da jačamo garancije tih principa.  Na nama je i da uložimo napor da to bude oličeno u percepciji građana, da stepen njihovog povjerenja u sudstvo bude na koti koja će garantovati najviši nivo zaštite ljudskih prava. 
 
U to ime Vas pozdravljam i želim uspješan rad u ova dva, ili tačnije u svih 365 sudskih dana, uz želju za dobro zdravlje Vas i  Vaših porodica, onih koji Vam daju podršku za vrijeme koje im uskraćujete, vršeći predano i časno svoju sudijsku dužnost. 
 
Hvala Vam.

Ostale informacije