Pozdravne riječi

17. 09. 2018.

Pozdravne riječi na svečanosti povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu Crne Gore i Pravosudne škole Republike Italije

Podgorica, 17. septembar 2018.godine

 
Čini mi veliku čast da Vam se obratim i pozdravim Vas u ime Sudskog savjeta Crne Gore.

Dozvolite da se na početku zahvalim nosiocima i partnerima na Projektu EUROL 2, koji nam i na ovaj način pruža podršku unapređenju vladavine prava i ukupne pravosudne reforme.

Želim da istaknem da su predstavnici pravosudnih institucija, uključujući i Centar za obuku sudija i tužilaca, imali priliku da se upoznaju sa italijanskim pravosudnim uređenjem, ustrojstvom sudskih i tužilačkih instanci i organizacijom i načinom rada Vrhovnog pravosudnog savjeta Republike Italije, pravosudnih institucija ove zemlje, kao i Italijanske pravosudne škole u Firenci. Takođe, prošle godine imali smo priliku da u Bolonji posjetimo vaš Istraživački institut pravosudnih sistema.

Tokom tih posjeta usvojena su nova saznanja o načinu izbora sudija, njihovoj  edukaciji, postupku ocjenjivanja i odgovornosti, organizaciji rada Kasacionog suda, i uopšte o istorijskom razvoju i pravnoj tradiciji  vaše zemlje. To je značajno jer Crna Gora nastoji da najbolje modele funkcionisanja i reforme pravosuđa traži u pravosudnim sistemima kakav je i italijanski.
 
Vjerujem da će i  današnje potpisivanje Memoranduma biti nastavak realizacije jedne od komponenti projekta, u skladu sa principima nezavisnosti sudstva, slobode istraživanja i podučavanja i dobrog sprovođenja pravde, kao i obezbjeđivanja prava na stručno usavršavanje i edukaciju članova pravosudnih institucija.
 
Memorandum će omogućiti unapređenje vještina, praktičnih i teorijskih znanja polaznika svih programa obuka našeg Centra, kao i primjene odluka i prakse Evropskog suda za ljudska prava. Ovaj dokument biće dobra osnova, posebno za sudije ili tužioce, ali i same predavače, da im stečeno znanje postane alat koji će koristiti u svakodnevnom  radu.

Takođe, vjerujem da će i kroz saradnju koja je uspostavljena putem Evropske mreže za pravosudnu obuku (EJTN), naš Centar za edukaciju unaprijediti sistem edukacije u crnogorskom pravosuđu, što je i jedan od ključnih ciljeva pravosudne reforme. Da će biti pouzdan partner vaše pravosudne škole čije je  bogato iskustvo oblikovalo osnove italijanskog pravosudnog sistema.

Dozvolite mi da svoje obraćanje završim riječima profesora Paola Grosija – „ pravno iskustvo predstavlja način na koji možemo da živimo pravo kroz istoriju,  da ga percipiramo, primjenjujemo, povezujemo sa određenom vizijom društvenog svijeta i kulturoloških okolnosti; ono predstavlja skup specifičnih izbora i rješenja za velike probleme koji nastaju prilikom primjene prava u zavisnosti od istorijskog konteksta“...
 
dr MLADEN VUKČEVIĆ,
predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore

 
 

Ostale informacije