Pozdravne riječi dr Mladena Vukčevića, predsjednika Sudskog savjeta na prezentaciji EUROL2 izvještaja o procjeni infrastrukture pravosudnih organa

09. 04. 2019.

Poštovani partneri, dragi gosti, 
              
zadovoljstvo mi je što danas imam priliku da Vas sve pozdravim u ime Sudskog savjeta Crne Gore.

Dozvolite da se na početku zahvalim nosiocima i partnerima na Projektu EUROL2, koji nam i ovaj put pružaju veliku podršku u sveobuhvatnoj pravosudnoj reformi i  jačanju kapaciteta  crnogorskog pravosuđa. Takođe, predstavnicima  UNICEF-a koji u okviru svoje misije unapređuju uslove za najmlađi uzrast i u ovoj oblasti. 

Raduje nas da je pred nama sadržajan Izvještaj o procjeni infrastrukture u pravosuđu koji su sačinili eksperti EUROLA uz učešće i angažovanje predstavnika naših pravosudnih institucija. Sa aspekta urbanističkih i arhitektonskih smjernica, Izvještaj predstavlja stručnu analizu postojećeg infrastrukturnog stanja pravosudnih institucija sa predlozima intervencija i preporuka za njihovo unapređenje. To je   prva stepenica u uspostavljanju osnove za poboljšanje radnih i prostornih uslova, uvođenja moderne tehnologije i bezbjednosnih standarda,  energetskih i drugih sanacija i sl.  Istovremeno, to je preduslov za uspješno funkcionisanje sudova u cjelini, i dalje, za potpunije ostvarivanje prava i sloboda građana. Ovo iz razloga što je rad sudija i sudske administracije najvažniji segment sudskog sistema, ali, njegov učinak mora biti praćen i optimizovan kvalitetnim uslovima rada i savremenim informacionim i drugim sistemima. 

Vjerujemo da će se implementacijom ovog projekta ispuniti zacrtani opšti i posebni ciljevi koji se odnose na usklađivanje programsko-prostornih i tehnoloških uslova pravosudnih organa naše države shodno standardima Evropske unije, zakonskim rješenjima i dobrom praksom.

Projekat koji zajedno sprovodimo pokazuje pozitivne efekte primjene njegovih glavnih odrednica, ali i otkriva probleme sa kojima smo nažalost već duže vrijeme suočeni u ovoj oblasti. Zato svi zajedno moramo nastaviti sa odgovornim i profesionalnim pristupom kako bi prevazišli postojeće izazove, a mjera njihovog savladavanja biće ujedno mjera daljeg usavršavanja sudskog sistema.
 
U to ime, još jednom Vas pozdravljam.
 

Ostale informacije