Predsjednik Sudskog savjeta Mladen Vukčević razgovarao sa predsjednikom Suda pravde EU Vasiliosom Skourisom

15. 06. 2015.

Predsjednik Sudskog savjeta Mladen Vukčević posjetio je danas Sud pravde Evropske unije u Luksemburgu, gdje se sastao sa predsjednikom ove institucije EU Vasiliosom Skourisom. Sastanku je prisustvovao i sudija ovog suda iz Hrvatske Siniša Rodin.
 
Vukčević je upoznao Skourisa sa reformom crnogorskog pravosudja u kontekstu pregovora u poglavljima 23 i 24, s posebnim osvrtom na edukaciju sudija o pravu Evropske unije i praksi Suda pravde EU.
 
Skouris je izrazio spremnost za podršku Crnoj Gori u ovom procesu, kroz učešće sudija ovog suda u edukativnim programima u Crnoj Gori, kao i kroz programe stažiranja u Sudu pravde EU.
 
Sudija Rodin prenio je iskustvo Hrvatske iz procesa pristupanja, s posebnim osvrtom na pripremu pravosudnog kadra za rad na pozicijama pravnih prevodilaca, u kabinetima sudija, kao i u timu agenta drzave članice pred luksemburškim sudom.
 
Dogovoreni su konkretni koraci na planu jačanja saradnje Crne Gore i Suda pravde EU.
 

Ostale informacije