PREDSJEDNIK SUDSKOG SAVJETA NA SIMPOZIJUMU U TURSKOJ

Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore Vesna Medenica 23-25. oktobra 2013. godine prisustvuje stručnom simpozijumu u Antaliji, na poziv Visokog i sudskog tužilačkog savjeta Republike Turske.

Tema trodnevnog skupa “Obuka kadrova, efikasno i efektivno pravosuđe” ima za cilj diskusiju o problemima, kvalitetu i mogućim rješenjima, koju će predstavnici sudskih savjeta evropskih država pretočiti u tekst Deklaracije.

U obraćanju učesnicima, predsjednica Medenica predočila je aktivnosti i rezultate rada Sudskog savjeta Crne Gore i izazove procesa evropskih integracija, dajući poseban osvrt na potrebu kontinuirane i stalne edukacije sudija o domaćim propisima i praksi, međunarodnim propisima i standardima u oblasti ljudskih prava.

Na simpozijumu je predstavljeno i funkcionisanje Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije kao organizacione jedinice Vrhovnog suda Crne Gore i istaknuta potreba njegovog institucionalnog osamostaljivanja, jačanja administrativnih kapaciteta, a sve u cilju kvalitetnije i sadržajnije obuke nosilaca pravosudne funkcije u našoj državi.
 
 
 
SUDSKI SAVJET

Ostale informacije