Promocija bibliografije časopisa za pravnu teoriju i praksu „Pravni zbornik“ 1993-2017

07. 07. 2017.

OBRAĆANJE
prof.dr MLADENA VUKČEVIĆA


Počast da budem predsjednik crnogorskog pravničkog udruženja ima više dimenzija. Jedna od njih je i da vam  se mogu obratiti ovakvim povodom, kada se javnosti predočava svjedočanstvo našeg pravnog stvaralaštva, opisanog na stranicama Pravnog zbornika od 1933.godine do dana današnjeg.

Vjerujući da su pozvaniji da više govore na ovu temu – onaj koji je bibliografiju pripremio (dr Nikola Dožić) i onaj koji je glavni urednik našeg glasila (dr Branislav Radulović) izgovoriću samo par rečenica.

Još od drevnih vremena i zbornika prava poslenici naše struke imaju dužnost i profesionalnu obavezu da prikupljaju i sistematizuju pravno stvaralaštvo, kako bi generacije koje dolaze imale osnov da nastave stvarati pravnu istoriju kao nauku, koja je važan element u obrazovanju budućih pravnika. Tako vidim i naš nastavak u publikovanju ove bibliografije.To je višestruko značajno - da se podsjetimo na pređeni stvaralački put i autore koji su ga trasirali. Zato su bibliografije kaleidoskopi naših pravničkih posmatranja i promišljanja. I važnije, ovakva izdanja zavređuju epitet dragocjene literature i pomagala, koja će svima omogućiti da na jednom mjestu pronađu uput za izvore i građu za svoja istraživanja, pedagoški rad ili probleme u sudskoj praksi.  Ovo je  posebno bitno jer smo u našoj pravničkoj produkciji oskudni u ovoj stvaralačkoj podvrsti. Naime, pravničkoj zajednici nedostaju bibliografije, rječnici, leksikoni, hrestomatije i zbirke (dokumenti, prikazi, osvrti) u kojima bi hronološki ili tematski bilo objedinjeno ono što je utkano u našu pravnu tradiciju i baštinu. Svjestan toga kolega Dožić je uložio svoju posvećenost i  sistematičnost u rad koji danas publikujemo. Da mi se ne naljute mlade kolege, to je sve rjeđe među njegovim ispisnicima, koji su ponekad uvjereni da je  klik na računaru zamjena za analitičko pravničko promišljanje. A upravo je obratno, pravnici služe za ono što se ne može riješiti klikom na računaru.

Potvrđuju to autori i radovi koji su u ovoj bibliografiji  navedeni i razvrstani i koji između korica ove knjige. Oni vode neprekinuti razgovor o stvaranju i ostvarivanju prava, o izazovnosti i složenosti izgradnje vladavine prava kao stožernog ustavnog načela, kao imenitelja protkanog u svim pravnim oblastima, granama i institutima čija je razrada bila ispisana u našem, s ponosom kažemo, najstarijem stručnom glasilu u Crnoj Gori.

Zato još jednom, hvala kolegi koji je pripremio ovo vrijedno štivo, na dobro i u korist svih koji čine crnogorsku, ali i širu pravničku zajednicu.
 Ostale informacije