Prvi sastanak u okviru projekta Evropske mreže sudskih savjeta (ENCJ)

Član Sudskog savjeta dr Vesna Simović Zvicer prisustvovaće prvom sastanku u okviru projekta Evropske mreže sudskih savjeta (ENCJ) koji se 18-19.  septembra 2014 godine održava u Madridu, Španija.

Tema dvodnevnog sastanka ''Procjena nezavisnosti i odgovornosti pravosudja'', ima za cilj diskusiju o planiranim  aktivnostima, metodologiji rada i obavezama, kako država članica tako i onih koje imaju status posmatrača.

Sudski savjet Crne Gore je na IX Generalnoj skupštini Evropske mreže sudskih savjeta održanoj 2011 godine izabran kao posmatrač čime je uvažen napor Sudskog savjeta da obezbijedi nezavisnost i  samostalnost sudova i sudija, kao i njihovi postignuti rezultati na tom planu.

Promocija nezavisnog i odgovornog pravosudja je jedan od glavnih strateških ciljeva Evropske mreže sudskih savjeta u okviru planiranih aktivnosti za period 2014-2018 godine.

Ostale informacije