REGIONALNA KONFERENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA

Zagreb 12-13. mart 2015.godine

Predsjednik Sudskog savjeta prof. dr Mladen Vukčević, učestvuje na Regionalnoj konferenciji „Djelotvorna primjena nacionalnih pravnih lijekova u postupcima pred domaćim pravosudnim organima i supsidijarna uloga Evropskog suda za ljudska prava“ koja se održava u Zagrebu, Hrvatska, 12 i 13-og marta tekuće godine, u organizaciji Direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Savjeta Evrope.

Pravni fakultet Univerziteta u Zagrebu, kao domaćin Konferencije, po prvi put organizuje okupljanje te vrste, kome prisustvuju sudije, advokati, predstavnici akademske zajednice, NVO, i mnogi drugi učesnici koji žele da razmijene iskustva i prošire znanja o Evropskoj konvenciji na nacionalnim nivoima.

Cilj konferencije je interakcija između različitih aktera u pravosuđu, kao što su sudije sudova različitih nivoa i ustavnog suda, advokata i predstavnika akademske zajednice, te rasprava o ulozi ustavnih sudova, kao nacionalnih „filtera“ predmeta, prije nego što stranke zatraže pravnu zaštitu u Strazburu, te efikasnosti primjene raspoloživih domaćih pravnih sredstava koji bi trebalo da povećaju šanse za rješavanje predmeta bez njihovog upućivanja u Strazbur.

Na dvodnevnoj konferenciji, diskutovaće se i o problemima koji su zajednički zemljama bivše Jugoslavije, ali i zemljama u regionu, kao i obezbijediti jedinstven forum za diskusiju o konceptu nacionalnih pravnih sredstava, te principu iscrpljivanja nacionalnih pravnih sredstava prije nego što se zatraži međunarodna zaštita. Na konferenciji će se razmatrati i pitanje domaćih pravnih lijekova kako iz perspektive njihove djelotvorne primjene s ciljem zaštite prava i sloboda zagarantovanih Evropskom konvencijom, tako i iz perspektive Evropskog suda kada ona predstavljaju element principa supsidijarnosti i kada njihovo iscrpljivanje predstavlja jedan od kriterijuma prihvatljivosti.

Ostale informacije