Regionalna konferencija o standardima za statističko izvještavanje

Predsjednik Sudskog savjeta prof. dr Mladen Vukčević, sa saradnicima učestvovaće u radu regionalne konferencije pod nazivom „Evropski standardi za statističko izvještavanje pravosudnih organa“, koja će se održati  od 29.do 31. oktobra 2014 godine u Budvi.

Na konferenciji koja će okupiti predstavnike regionalnih institucija u čijoj nadležnosti je  prikupljanje, obrada i analiza statističkih podataka o radu pravosudnih organa shodno CEPEJ smjernicama kao i eminentne eksperte u ovoj oblasti, govoriće se o statističkom prikupljanju podataka i statističkom izvještavanju u pravosudju.

Regionalna konferencija  se organizuje u sklopu projekta „Regionalna saradnja zemalja Zapadnog Balkana na implementaciji IKT sistema u pravosudju“,  finansiranog od strane  Vlade Kraljevine Norveške.

Ostale informacije