Regionalna konferencija „Sistemi upravljanja radnim učinkom sudova u zemljama Zapadnog Balkana“

19. 05. 2016.

Predsjednik Sudskog savjeta dr Mladen Vukčević sa saradnicima prisustvuje danas prvoj regionalnoj  konferenciji pod nazivom „Sistemi upravljanja radnim učinkom sudova u zemljama Zapadnog Balkana“ koja se održava u Budvi od 18. do 20. maja 2016. godine u organizaciji norveške sudske uprave i UNDP-a. Tema konferencije se odnosi na postojeće sisteme upravljanja radom sudova i nadzorne mehanizme u regionalnim pravosuđima.  Ovaj događaj pružiće priliku da se detaljnije razmotre standardi CEPEJ-a,  sistemi praćenja trajanja postupaka, sistemi sudskih normi i uloga podrške pravosudnih informacionih sistema u praćenju rada sudova.

Ostale informacije