Riječ prof. dr Mladena Vukčevića, predsjednika Sudskog savjeta na polaganju zakletve predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore

28. 07. 2014.

Uvažena gospodo,

Današnji čin polaganja zakletve predstavlja finale izbora čelne ličnosti najviše sudske institucije u zemlji. Ovo posebno dobija na značaju što je postupak sproveden u skladu sa  novousvojenim ustavnim promjenama, čiji je smisao i cilj  jačanje nezavisnosti pravosudja i presudna riječ struke u izboru čelnika sudske grane vlasti.

Takva ustavna rješenja usvojena gotovo konsenzusom  u crnogorskom parlamentu, ostvarena su na transparentan način u predvidjenom roku od 30 dana od dana proglašenja novog sastava Sudskog savjeta, Glas struke  oličen je u činjenici da je predlog kandidata   za predsjednika utvrdjen na Opštoj sjednici Vrhovnog suda CG, koji u podsjećanju čine sve sudije Vrhovnog suda, njih 17,  i koji su tajnim izjašnjavanjem jednoglasno  iskazali svoj stav da predsjednik te institucije i dalje treba da  bude gospodja Vesna Medenica.  Takav stav uvažio je Sudski savjet u kome polovinu članova čine sudije,a koje su opet  neposredno birale njihove kolege.   

Toliko o  postupku, a sada o kandidatu:

Gospodja Vesna Medenica je svoj radni angažman u trajanju više od tri decenije  vezala za pravosudni sistem. Sudijsku funkciju počela je obavljati u 25-oj godini, od osnovne, preko viših  sudskih instanci i sve do Vrhovnog suda. Osim toga,  bila je i čelnik tužilačke organizacije. 
U omotima spisa njenih predmeta nalaze se najsloženija pravna pitanja, ne kao  puko  odmjeravanje paragrafa i ljudskih sudbina, već kao stručno preispitivanje, ocjenjivanje i presudjivanje o ljudskim pravima i slobodama.  Sa kojom uspješnošću gospodja Medenica je to činila potvrdjuje  sudska statistika dostavljena u prijavi  po kojoj  je kvalitet njenog rada, u prvom redu  oličen u statistici broja potvrdjenih, preinačenih i ukinutih presuda uvjek bio iznad prosječnog.

Na dužnost predsjednika  Vrhovnog suda CG  u predhodnom mandatu gospodja Medenica je stupila 2007 godine u vrijeme kada je trebalo rješavati dva težišna zadatka. Prvi,  zaokruživati sudski sistem jedne tek obnovljene suverene  države. I drugi,  stvarati materijalno-tehničke uslove,  informacionu osnovu na rad sudova i dalje razvijati sudsku praksu  kao  preduslov  svih atributa modernog suda, odnosno njegove nezavisnosti, samostalnosti   kompententnosti i  efikasnosti.
 
O tome koliko je uspješno  obavljala poslove kao sudija i  rukovodilac  suda najpozvaniji su da kažu njene kolege. Oni su to učinili, tako što su  joj dali  jednoglasnu podršku na tajnom izjašnjavanju, a takav stav potvrdio je i Sudski savjet .

Na kraju,  upućujem čestitke za izbor gospodji Medenici,  uvjeren da one nemaju  slavljenički karakter, već želju da  kao čelnik najvišeg crnogorskog suda svojim radom doprinese kvalitetnom funkcionisanju sudske vlasti.  Na tom zadatku   i ona i Vrhovni sud, i sve sudije  i svi sudovi u Crnoj Gori, imaće podršku Sudskog savjeta na zajedničkom zadatku ostvarivanja, odlučivanja i zaštite  ljudskih prava i sloboda kao jedne od osnovnih ustavnih vrijednosti.

Ostale informacije