ROK ZA PREDAJU IZVJEŠTAJA O PRIHODIMA I IMOVINI ISTIČE 31 MARTA 2016. GODINE

28. 03. 2016.

Podsjećamo da je rok za dostavljanje izvještaja o prihodima i imovini Agenciji za sprečavanje korupcije 31. mart 2016. godine. Obrasci za izvještavanje o imovini i prihodima se popunjavaju u novom elektronskom formatu pa je moguće da će za njihovo popunjavanje biti potrebno više vremena nego ranije te preporučujemo da se popunjavanju istih pristupi blagovremeno. Izvještaji se, shodno Zakonu o sprečavanju korupcije, podnose elektronski i u pisanoj formi. Upozoravamo da će Agencija za sprečavanje korupcije dostaviti disciplinskom tužiocu obavještenje o svim sudijama koje nijesu prijavile imovinu.

Ostale informacije