S A O P Š T E NJ E

13. 12. 2012.

Sudski savjet je na V sjednici održanoj dana 12.12.2012.godine, saglasno članu 19 i 27 Zakona o sistemu unutrašnjih kontrola u javnom sektoru usvojio Povelju unutrašnje revizije čija je svrha da uspostavi jasnu ulogu unutrašnje revizije i pojasni okruženje neophodno da unutrašnja revizija funkcioniše efektivno, kao i Pravilnik o popisu imovine potraživanja i obaveza kojim se propisuje način i rokovi vršenja popisa imovine i obaveza, radi usaglašavanja poslovnih knjiga sa stvarnim stanjem koje se utvrđuje popisom.

Sudski Savjet je ukinuo odluku Su.R.br.436/08 od 22.10.2008.godine o privremenom udaljenju od dužnosti sudije Osnovnog suda u Baru,  Zorana Lekića,  jer su prestali razlozi za udaljenje sa sudijske funkcije.

Saglasno članu 45 Zakona o sudskom savjetu, odlučujući po zahtjevu Branislava Radulovića, predsjednika Upravnog suda CG, dato je mišljenje da imenovani ne može biti član Komisije za žalbe  Savjeta za štampu jer je članstvo u toj komisiji nespojivo sa vršenjem dužnosti predsjednika i sudije Upravnog suda CG.

Na sjednici je izvršen izbor Danijele Vukčević, specijalnog savjetnika u Direkciji za pravne poslove Centralne banke Crne Gore za sudiju Osnovnog suda u Podgorici, kao i Milana Rajkovića pravnog savjetnika u NVO "Pravni centar" u Podgorici za sudiju Osnovnog suda u Rožajama, a za sudiju Osnovnog suda u Kotoru Darka Vukanić, savjetnik u tom sudu.

Izbor za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju nije izvršen već je donijeta odluka da se oglas poništi.
 
Polaganje  zakletve  novoizabranih sudija zakazano je za 13.12.2012.godine u 10 časova.
 
 
                                                                                                            SUDSKI SAVJET

Ostale informacije