Saopštenja za javnost

20. 03. 2015.

Obavještavamo javnost  i građane Crne Gore da je dana 20.03.2015. godine stupio na snagu Zakon o sudovima ("Sl.list CG", br. 11/15 od 12.03.2015. godine). Članom 8 i članom 17 Zakona o sudovima, osniva se Privredni sud Crne Gore za teritoriju Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici.

Osnivanjem Privrednog suda Crne Gore, mijenja se dosadašnji naziv suda u "Privredni sud Crne Gore" i samim tim prestaje da postoji Privredni sud u Bijelom Polju.

Privredni sud Crne Gore će počev od ponedjeljka-23.03.2015. godine vršiti prijem svh inicijalnih akata iz nadležnosti suda za teritoriju Crne Gore (tužbi, predloga za pokretanje stečaja, predloga za izdavanje privremnih mjera i sl.), kao i svih ostalih pismena.

Ostale informacije