SaopštenjeSAOPŠTENJE
 
 
Na Konferenciji sudija, održanoj 01.10.2011,. godine, u Kolašinu za predsjednika Komisije za Etički kodeks sudija izabran je Neven Gošović, iz reda članova Sudskog savjeta  koji nije iz reda sudija.
Istovremeno je na sjednici proglašen sastav Komisije, koju osim predsjednika, čine i članovi Dušanka Radović, sudija Vrhovnog suda, izabrana na proširenoj sjednici Vrhovnog suda, i Hasnija Simonović, predsjednik Udruženja sudija Crne gore. Mandat komisije je četiri godine.
Komisija za Etički kodeks sudija prati primjenu Etičkog kodeksa sudija i o svom radu dostavlja izvještaj Sudskom savjetu najmanje jednom godišnje. 

Ostale informacije