SAOPŠTENJE

Predsjednik Sudskog savjeta dr Mladen Vukčević i predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica, sastali su se u utorak, 15. novembra, sa predsjednicom Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Senkom Danilović i direktoricom Sekretarijata Centra Majom Milošević.

Tema razgovora je bilo planiranje predstojećih aktivnosti Centra u cilju sprovođenja inicijalne obuke kandidata za sudije osnovnih sudova, odnosno kontinuirane obuke sudija, kao i predlaganje smjernica za jačanje saradnje između institucija u cilju realizacije novih zakonskih rješenja iz oblasti pravosuđa.

Ostale informacije