SAOPŠTENJE

28. 08. 2017.

Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije i multimediju Sekretarijata Sudskog savjeta Crne Gore ovih dana sprovodi aktivnosti na obnovi stare računarske opreme u sudovima u Crnoj Gori, posebno u sudovima za prekršaje.
 
Predviđena je instalacija 53 nova kompjutera i 62 štampača kako bi se zamijenila dotrajala oprema u sudovima, neophodna za održavanje i poboljšanje uslova rada sudija i sudske administracije.
 
Imajući u vidu da je riječ o savremenoj računarskoj i komunikacionoj opremi zaposleni u sudovima unaprijediće razvojne alatke za kompletan rad i potrebe sudova i korisnika sudskih usluga, odnosno poboljšaće se informacioni sistem i elektronska komunikacija sa građanima.

Ostale informacije