Saopštenje sa I sjednice Sudskog savjeta

Sudski savjet je na I sjednici, održanoj 29. marta 2013. godine, razmatrao i usvojio Godišnji izvještaj za 2012.godinu.

Izvještaj sadrži podatke o radu Sudskog savjeta, opis i analizu stanja u sudovima, detaljne podatke za svaki sud koji se odnose na broj primljenih i riješenih predmeta u toku godine, probleme i nedostatke u njihovom radu, kao i mjere koje treba preduzeti da bi se otklonili uočeni nedostaci.

Zaključeno je da su crnogorski sudovi potpuno ažurni i efikasni jer su u prošloj 2012. godini smanjili zaostatak predmeta iz 2011. i ranijih godina za 71,30%, pa sada te vrste predmeta u crnogorskim sudovima ima svega 10.474.

Efikasnost, odnosno trajanje postupka u složenim predmetima kod osnovnih sudova je takva da se u roku od tri mjeseca završi 42,30% svih predmeta, do šest mjeseci 17,58%, odnosno 18,25 % preko jedne godine.

Kod viših sudova čak 66,64% svih predmeta se završi u roku od tri mjeseca, kod privrednih sudova ukupan broj riješenih predmeta do tri mjeseca je 83,35%, a u Vrhovnom sudu čak 91,63%.

Sudski savjet je dao mišljenje na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika i usvojio Inicijativu za izmjenu i dopunu odredbi Poslovnika Sudskog savjeta.

Na današnjoj sjednici usvojeni su Plan revizije za 2013. godinu Odjeljenja za unutrašnju reviziju Sekretarijata Sudskog savjeta, Vodič za pristup informacijama u posjedu Sudskog savjeta, Interno pravilo o postupku primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama u Sekretarijatu, kao i Izvještaj o realizaciji budžetskih sredstava potrošačke jedinice "Sudstvo" za 2012. godinu.
            
                                                                                             SUDSKI SAVJET
 

Ostale informacije