Saopštenje sa I sjednice Sudskog savjeta

Sudski savjet je na I sjednici, održanoj  23.01.2017. godine,  obavio intervju sa sudijama prijavljenim po javnom pozivu za izbor zamjenika članova Komisije za polaganje pravosudnog ispita br. 01-5662/16-2 od  21.12.2016. godine, te za zamjenika članova navedene Komisije odredio: Vesnu Jočić, sudiju Višeg suda u Podgorici, Milenku Žižić, Lidiju Ivanović, Dragišu Rakočevića i Zorana Smolovića, sudije Apelacionog suda Crne Gore.

Na sjednici je donijeta odluka o prestanku sudijske funkcije Dijani Knežević, sudiji Suda za prekršaje u Budvi, na lični zahtjev imenovane, kao i utvrđivanju prava na naknadu zarade u trajanju od jedne godine.

Donijeta je i odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor dvoje sudija Upravnog suda Crne Gore, jednog sudije Apelacionog suda Crne Gore kao i jednog sudije suda za prekršaje, u odnosu na koje slobodno sudijsko mjesto će biti raspisan interni oglas za dobrovoljno premještanje sudije iz jednog u drugi sud.

Sudski savjet je usvojio izvještaj Komisije za Etiški kodeks sudija, za period od 01.01. do 31.12.2016. godine.

Ostale informacije