Saopštenje sa II sjednice Sudskog savjeta

28. 02. 2018.

Na drugoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 28.02.2018. godine, na osnovu liste prijavljenih kandidata po objavljenom internom oglasu od 29.12.2017. godine, za trajno dobrovoljno raspoređivanje, odlučeno  je da se u Upravni sud Crne Gore rasporede Snežana Vukčević, sutkinja Višeg suda u Podgorici, Srđan Klikovac, sudija Osnovnog suda u Kotoru i Jelena Ružičić, sutkinja osnovnog suda u Nikšiću.
 
Na ovoj sjednici, Sudski savjet je usvojio Prosječna mjerila kvantiteta i kvaliteta rada sudova, koji se ocjenjuju na osnovu broja predmeta u radu, broja završenih predmeta, ukinutih odluka, broja otvorenih pretresa i rasprava od strane drugostepenog suda, usvojenih kontrolnih zahtjeva, odluka izrađenih u zakonskom roku i kvaliteta obrazloženja odluka. Savjet je usvojio i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o okvirnim mjerilima rada za određivanje potrebnog broja sudija i državnih službenika i namještenika u sudu.
 
Razmatran je i Nacrt godišnjeg izvještaja o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu u 2017. godini. Izvještaj sadrži podatke o radu Savjeta, opis i analizu stanja u sudstvu, detaljne podatke za svaki sud koji se odnose na broj primljenih i riješenih predmeta za 2017. godinu, probleme i nedostatke u njihovom radu, kao i mjere koje treba preduzeti da si ti nedostaci otklone. Shodno zakonu o Sudskom savjetu i sudijama, isti će biti dostavljen Skupštini Crne Gore na usvajanje, najkasnije do 31. marta 2018.godine.
 
Savjet je usvojio Izvještaj o radu Komisije za Etički kodeks sudija za period od 01.01.do 31.12.2017.godine. U toku 2017. godine, Komisiji za etički kodeks sudija je podnijeto ukupno 18 inicijativa za utvrđivanje povrede Etičkog kodeksa sudija. Nakon sprovedenih postupaka, Komisija je u jednom slučaju odlučila da se inicijativa odbaci iz razloga što je u istoj pravnoj stvari već odlučivano, u 8 je utvrđeno da je inicijativa nedopuštena i da Komisija nema mogućnosti da odlučuje po zahtjevu, a u 8 je utvrđeno da sudija nije počinio povredu Etičkog kodeksa. U jednom  postupku utvrđena je povreda, odnosno utvrđeno je da je sudija svojim ponašanjem počinio povredu člana 7 Etičkog kodeksa sudija.
 
Takođe, Savjet je usvojio Završni izvještaj o realizaciji budžetskih sredstava potrošačke jedinice „ SUDSTVO“ za 2017.godinu.
 
Sudski savjet je donio odluku o objavljivanju internih i javnih oglasa za popunu slobodnih sudijskih mjesta u sudovima.

Ostale informacije