Saopštenje sa III sjednice Sudskog savjeta

Sudski savjet je na III sjednici, odžanoj 23.07.2014. godine, odlučujući po objavljenim oglasima, izabrao

- za sudiju Apelacionog suda Crne Gore Ratka Ćupića,
- za predsjednika Osnovnog suda u Nikšiću Vukotu Vujačića,
- za sudiju Višeg suda u Podgorici Marotić Milorada,
- za sudiju Osnovnog suda u Podgorici Anu Delić,
- za dvoje sudija Osnovnog suda u Baru Sabinu Ličinu i Valentinu Vuković i
- za dvoje sudija Osnovnog suda u Kotoru Mariju Bilafer i Andrijanu Zečević.
 
Na sjednici je donijeta odluka o raspisivanju oglasa  o izboru predsjednika Višeg suda u Bijelom Polju, predsjednika osnovnih sudova u Bijelom Polju i Danilovgradu i jednog sudije Višeg suda u Podgorici.
 
Na istoj sjednici, utvrđeno je  da je Vesna Medenica jedini prijavljeni kandidat i da ispunjava zakonom propisane uslove za izbor predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore, po oglasu 08-360/14, od 02.07.2014. godine, te je lista kandidata, sa podnijetom dokumentacijom dostavljena Opštoj sjednici Vrhovnog suda Crne Gore, koja će utvrditi predlog kandidata za predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore.
 
Za predstavnika Sudskog savjeta u Koordinacionom odboru Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije izabrana je Željka Jovović, dok je Nataša Božović izabrana za predstavnika Sudskog savjeta u Sudu farmaceutske komore.

Polaganje zakletve novoizabranih sudija održaće se u ponedjeljak, 28.07.2014. godine u 11.00h.
 
                             SUDSKI   SAVJET

Ostale informacije