Saopštenje sa III sjednice Sudskog savjeta

Sudski savjet je na III sjednici, održanoj 10.02.2015. godine, za  sudije Vrhovnog suda Crne Gore izabrao Hasniju Simonović i Natašu Božović, sudije Višeg suda u Podgorici, dok su za sudije Višeg suda u Podgorici izabrane Ognjena Boljević i Ljiljana Šoškić, sudije Osnovnog suda u Podgorici.

Zakletva izabranih sudija obaviće se 13.02.2015. godine, u 9, 30 časova.

Na sjednici je donijeta odluka o objavljivanju oglasa za izbor po dvoje sudija Osnovnog suda u Podgorici i Višeg suda u Podgorici.

Ostale informacije