Saopštenje sa III sjednice Sudskog savjeta

06. 03. 2017.

Na sjednici je dato mišljenje na Predlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji  i sistematizaciji Upravnog suda Crne Gore.

Odlučujući po prigovoru Predraga Krstonijevića, sudije Osnovnog suda u Baru, uloženog na odluku Komisije za Etički kodeks sudija, Ek. br. 17/16, od 21.12.2016. godine, Sudski savjet je donio odluku kojom se isti odbija.

Na sjednici je, za predstavnika Sektorske radne grupa za identifikaciju i ocjenu strateškog značaja prioritetnih infrastrukturnih projekata u oblasti društvenih djelatnosti, određen Darko Drašković, samostalni savjetnik II u Odjeljenju za informaciono komunikacione tehnologije i multimediju Sekretarijata Sudskog savjeta.

Za članove Radne grupe za praćenje projektovanja, izrade i implementacije novog informacionog sistema pravosuđa (ISP) – podsistema za sudove, izabrani su najbolji korisnici PRIS-a iz svih sudova, kao i službenici Sekretarijata Sudskog savjeta koji svakodnevno rade na održavanju informacionog sistema.

Na sjednici je donijeta odluka o upućivanju Sanje Konatar, sudije Osnovnog suda u Bijelom Polju, u Osnovni sud u Podgorici, na vrijeme do godine dana.

Ostale informacije