Saopštenje sa III sjednice Sudskog savjeta

15. 10. 2018.

Na trećoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 15.10.2018. godine, Sudski savjet  je konstatovao prestanak funkcije Veselinu Došljaku sudiji Suda za prekršaje u Bijelom Polju, na njegov zahtjev.
 
Savjet je za člana UO Projekta  „Odgovornost u pravosudnom sistemu“ koji se realizuje u okviru Horizontalnog programa Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku, odredio sudiji Anu Perović Vojinović, člana Savjeta iz reda sudija.
 
Donijeta je odluka o raspisivanju internog oglasa za dobrovoljno trajno raspoređivanje sudija na jedno slobodno sudijsko mjesto u Osnovnom sudu u Podgorici i dva slobodna sudijska mjesta u Sudu za prekršaje u Bijelom Polju.
Takođe, Savjet je donio odluku o raspisivanju javnog oglasa za predsjednika Apelacionog suda Crne Gore i predsjednika Višeg suda u Bijelom Polju.
 
Savjet je dao mišljenja na predloge Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Apelacionog suda Crne Gore, Upravnog suda Crne Gore, Privrednog suda Crne Gore, Višeg suda u Podgorici, Suda za prekršaje u Podgorici i Osnovnog suda na Cetinju.
 
Postupajući po mjerama iz Akcionog plana za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa, Sudski savjet je sačinio Analizu smjernica za obavljanje intervjua pri izboru sudija, i istu će dostaviti nadležnom ministarstvu.
 
Shodno ustaljenoj praksi koja se odnosi na staranje o edukaciji sudija i predsjednika sudova, Savjet je postupio po zahtjevu Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu i kandidovao teme za izradu godišnjeg programa obuka za kalendarsku 2019.godinu.

Ostale informacije