Saopštenje sa III sjednice Sudskog savjeta

Su. R. br. 101/2012
Podgorica, 27.03.2012. godine

Saopštenje sa III sjednice Sudskog savjeta

 
Sudski savjet je na  III   sjednici, održanoj 27. marta 2012. godine, razmatrao i  usvojio Godišnji Izvještaj za 2011.godinu, koji sadrži podatke o radu Sudskog savjeta, opis i analizu stanja u sudovima, detaljne podatke za svaki sud koji se odnose na broj primljenih i riješenih predmeta u toku te godine, probleme i nedostatke u njihovom radu, kao i mjere koje treba preduzeti da bi se otklonili uočeni nedostaci. Zaključeno je da su crnogorski sudovi potpuno ažurni jer su završili više predmeta nego što su primili. Naime, počeli su izvještajnu godinu sa 38.666 predmeta, primili 120.895, ukupno imali u radu 158.916, završili 120.984, a ostalo je  neriješeno samo 37.932 predmeta ili 23,87 % od ukupnog broja predmeta u radu.
Potpuna ažurnost crnogorskih sudova je evidentirana i kroz formulu procjene efikasnosti sudova  za koji je utvrdjen način izvještavanja Evropskoj komisiji za praćenje efikasnosti pravosudja (CEPEJ).
Na kraju izvještajne godine u Vrhovnom, Apelacionom i Upravnom sudu, kao i dva viša suda  u žalbenim postupcima nije bio nijedan predmet nezavršen iz 2010. godine.  
Završeno je 76,13 % svih predmeta u radu i zadržan nivo ukinutih odluka na samo 23,91 % što je veliki učinak, pri čemu je smanjen  zaostatak predmeta iz 2010. godine i ranijih za 69,10 %.
Zaključeno je da se i dalje mora pratiti blagovremenost izrada odluka, mada je ona u cjelosti u granicama potpune ažurnosti i poštovanja rokova, jer samo 5,5 % odluka u krivičnoj materiji kod osnovnih sudova je uradjeno van zakonskog roka, odnosno 2,54 % u parničnoj materiji.
Konstatovano je da je Aliji Beganoviću, sudiji Osnovnog suda u Rožajama prestala funkcija, radi prelaska na drugu funkciju.
Na istoj sjednici saglasno  nadležnosti iz člana 23. st. 1. tačka 4. Zakona o Sudskom savjetu, kojom se obezbjedjuje primjena, održivost i jednoobraznost PRIS-a, usvojen je Radni plan  Odjeljenja za IKT i multimediju  Sekretarijata Sudskog savjeta, za 2012/2013 godinu, sa predlogom za pokretanje inicijative za postepeno uspostavljanje  Centra za IKT pravosudnih inistitucija CG.
                                                                                               SEKRETARIJAT

Ostale informacije