Saopštenje sa IV sjednice Sudskog savjeta

Sudski savjet je na IV sjednici, održanoj 14.06.2013. godine, za direktora Sekretarijata Sudskog savjeta, na osnovu objavljenog javnog konkursa, imenovao Vesnu Aćimić, dosadašnjeg direktora.
Mandat direktora Sekretarijata Sudskog savjeta je pet godina.
         
Sudski savjet je na današnjoj sjednici dao pozitivno mišljenje na broj utvrdjenih radnih mjesta u Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Apelacionog suda Crne Gore, kao i Osnovnih sudova u Podgorici i Žabljaku.

Ostale informacije