Saopštenje sa IV sjednice Sudskog savjeta

26. 02. 2015.

Na IV sjednici Sudskog savjeta, održanoj 26.02.2015. godine, obavljeni su razgovori sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor:

 *predsjednika Upravnog suda Crne Gore:
- Brankom Lakočević, pomoćnicom ministra pravde;
- Vojinom Lazovićem, sudijom Upravnog suda Crne Gore i
-  Svetlanom Budisavljević, sudijom Upravnog suda Crne Gore.

*dvoje sudija Osnovnog suda u Herceg Novom:
- Oljom Marić, savjetnicom u Osnovnom sudu u Herceg Novom;
- Andrijom Marojević, savjetnikom Osnovnog suda u Nikšiću i
- Đurđinom Bulut, savjetnicom u Osnovnom sudu u Herceg Novom

*jednog sudije Osnovnog suda u Plavu:
- Valentinom Dašić, šeficom Službe za opšte, pravne i kadrovske poslove  JZU Opšte bolnice Berane;
- Zdravkom Rajovićem, savjetnikom u Osnovnom sudu u Beranama i
- Vlastimirom Kneževićem, savjetnikom u Osnovnom sudu u Beranama.

    Na istoj sjednici je odbijen prigovor Pajović Stanojke, sudije Osnovnog suda u Nikšiću, na odluku Dp. br. 4/14, od 19.12.2014. godine, dok će se po prigovoru Nataše Bošković, sudije Privrednog  suda u Podgorici, na odluku Dp. br. 3/14, od 29.01.2015. godine, odlučivati na nekoj od narednih sjednica.

Sudski savjet je konstatovao prestanak sudijske funkcije Nikoli Strugaru, sudiji Osnovnog suda u Baru i istovremeno donio odluku o objavljivanju oglasa o izboru jednog sudije toga suda.

Takođe je usvojen Pravilnik o radu Komisije za rješavanje stambenih potreba sudija, kao i Izvještaj o realizaciji budžetskih sredstava potrošačke jedinice "SUDSTVO" za 2014. godine.
 

Ostale informacije