Saopštenje sa IV sjednice Sudskog savjeta

24. 03. 2015.

Na VI sjednici Sudskog savjeta, održanoj 24.03.2015. godine, Sudski savjet je obavio razgovore sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor dvoje sudija Višeg suda u Podgorici:
- Sonjom Drašković, sudijom Osnovnog suda u Podgorici;
- Natalijom Boričić, sudijom Osnovnog suda u Podgorici;
- mr Tatjanom Ljujić, sudijom Osnovnog suda u Nikšiću;
- Mirjanom Popović, sudijom Osnovog suda u Podgorici;
- Lidijom Mitrović, sudijom Osnovnog suda u Podgorici i
- Amirom Đokajem, sudijom Osnovnog suda u Ulcinju.

Istovremeno je donijeta odluka o raspisivanju oglasa za predsjednika Osnovnog suda u Ulcinju.

Sudski savjet je usvojio izvještaj Centralne popisne komisije o popisu potrošačke jedinice  SUDSTVO.

Na sjednici je donijeta odluka kojom je odbijen zahtjev za izuzeće predsjednika Sudskog savjeta, u postupku odlučivanja po prigovoru izjavljenom na odluku Disciplinske komisije u predmetu Dp. br. 3/14, od 29.01.2015. godine.

Sudski savjet razmatrao je način realizacije obaveza koje proističu iz Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i Zakona o sudovima, koji su nedavno stupili na snagu.

Ostale informacije