Saopštenje sa IV sjednice Sudskog savjeta

26. 03. 2018.

Na četvrtoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 26.03.2018. godine, Sudski savjet je usvojio Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2017. godinu.
 
Takođe, Savjet je usvojio Izvještaj o završenom popisu pokretne i nepokretne imovine potrošačke jedinice „SUDSTVO“ koja se koristi u sudovima u Crnoj Gori, sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
 
Nakon što je utvrđena ocjena za Ivanu Vukasović, kandidata za sudiju za vrijeme inicijalne obuke na osnovu izvještaja Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Sudski savjet je donio odluku o njenom izboru  za sutkinju Suda za prekršaje u Budvi.
 
Svečano polaganje zakletve za novoizabranu sutkinju Suda za prekršaje u Budvi, održaće se u srijedu, 28. marta 2018. godine, u kabinetu predsjednika Sudskog savjeta, sa početkom u 12 časova.
 
Savjet je na osnovu dopisa registrara Evropskog suda za ljudska prava, odobrio zahtjev za produženje sekondiranja sutkinji Osnovnog suda u Podgorici Katarini Peković do 31.08.2018. godine, i donio odluku o upućivanja Jovana Stankovića, sudije Osnovnog suda u Herceg Novom u Strazbur, počev od 01.09.2018. godine, na period od dvije godine.

Ostale informacije