Saopštenje sa IV sjednice Sudskog svajeta

Na IV sjednici Sudskog svajeta, održanoj 12.02.2016. godine, Sudski savjet je za jednog sudiju Privrednog suda Crne Gore jednoglasno izabrao Danijelu Vukčević, dosadašnju sudiju Osnovnog suda u Podgorici.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o realizaciji budžeta za 2015. godinu.
Postupajući po zahtjevu Ministarstva za ljudska i manjinska prava, za predstavnika Sudskog savjeta koji će učestvovati u radu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, izabrana je Vesna Simović Zvicer.

Ostale informacije