Saopštenje sa IX sjednice Sudskog savjeta

Sudski savjet je na IX sjednici održanoj,12.11.2014. godine,konstatovao prestanak funkcije Radu Perišiću, sudiji Osnovnog suda u Nikšiću i Dragici  Vujanović, sudiji Privrednog suda u Podgorici.
 
Istovremeno je donijeta odluka o raspisivanju oglasa o izboru jednog sudije Osnovnog suda u Nikšiću.
 
Na sjednici su iznijete sugestije na nacrt Pravilnika o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba sudija i dato je mišljenje na broj utvrđenih radnih mjesta u Predlogu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Privrednog suda u Podgorici.
 
Članovi Sudskog savjeta razmatrali su informaciju Ministarstva pravde o modelu za adekvatno obezbjeđenje pravosudnih objekata kojom se predlaže, da Sudski savjet poslove obezbjeđenja pravosudnih objekata povjeri privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima, registrovanim za obavljanje djelatnosti obezbjeđenja.
 
Zaključeno je da za implementiranje navedenog predloga nijesu stvoreni adekvatni uslovi, kao i da bi primjena istog ugrozila  nezavisno i samostalno funkcionisanje sudskog sistema i predstavljala vitalan problem, kako bezbjedonosni, tako i finansijski, ističući pritom činjenicu da je Zakonom o sudovima predviđeno formiranje sudske policije.
         
Sudski savjet je donio odluku kojom se broj sudija u Vrhovnom sudu Crne Gore povećava za jedno sudijsko mjesto.

Ostale informacije