Saopštenje sa IX sjednice Sudskog savjeta

Na IX sjednici Sudskog savjeta, održanoj 23.04.2015. godine, obavljeni su razgovori sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor jednog sudije Osnovnog suda u Baru:
- Savom Mušikićem, savjetnikom u Višem sudu u Podgorici;
- Željkom Sekulić, savjetnicom u Upravi za nekretnine u Baru;
- Milenom Strugar, sekretarom u Osnovnom sudu u Baru;
- Mišom Jakšićem, savjetnikom u Osnovnom sudu u Baru;
- Azrom Camom, savjetnicom u Ministarstvu unutrašnjih poslova u Podgorici;
- Elvisom Durakovićem, sudijom Osnovnog suda u Kotoru i
- Alijom Musličićem, savjetnikom u Osnovnom sudu u Baru.

Ostale informacije